Запишете час онлайн
Масаж
тест
Кой масаж е подходящ за мен?

Как да върнеш баланса, да се заредиш със здраве и с позитивна енергия. Направи теста

Ваучер за
масаж
Подари здраве и релакс

Най-хубавият подарък е здравето, а най-ценните подаръци са тези, които правим за своите любими хора.

Вижте повече
Високо препоръчван от TripAdvisor
Посетете TripAdvisor »

Падмалая ООД

„ПАДМАЛАЯ“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Регистрационен номер в ИСУН:
BG16RFOP002-2.073-5838-C01

Бенефициент:
ПАДМАЛАЯ ООД

Обща стойност на проекта:
3 500.73 лв.

Финансиране от ЕС чрез ЕФРР:
2 975.62 лв.

Национално финансиране:
525.11 лв.

Срок за изпълнение на проекта:
от 27.07.2020 г. до 27.10.2020 г.

Дължите си момент хармония
Чуйте мъдрия език на тялото си
Намерете здравето и баланса
Запишете час сега